"Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог"

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

"Европа инвестира в селските райони".

Наименование на проекта: "Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог"

Бенефициент: Община Разлог

Обща стойност на проекта: 1 910 277,45 лева

Обща стойност на БФП на проекта: 1 785 405,88 лева

Собствено съфинансиране: 124 871,57 лева

Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 01/07/2/0/00624/25.06.2018г.

Дата на стартиране на проекта: 25.06.2018г.

Дата на приключване на проекта: 25.06.2021г.

Цели на проекта:

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Описание на проекта:

Проектът „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Разлог” обхваща следните обекти:

-        ул. „Христо Ботев” от О.Т. 337 до О.Т. 328 L = 387м.

-        ул. „Опълченска” от О.Т. 328 до О.Т. 76 L = 370м.

-        ул. „Черна Река” от О.Т. 76 до О.Т. 83 L = 249м.

-        ул. „Стара планина” от О.Т. 83 до О.Т. 359 L = 1096м.

-        "Кръгово кръстовище в участъка между ул. "Черна река", "Св.Св. Кирил и Методий" и ул. "Опълченска" гр.Разлог

-        "Кръгово кръстовище в участъка между ул. "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски" гр. Разлог

На ул. „Христо Ботев”, ул. „Опълченска”, ул. „Черна Река” и ул. „Стара планина” се предвижда рехабилитация на пътна настилка и прилежащи към нея тротоари и отводнителни съоръжения, изграждане на тротоари, подмяна на пътни знаци, хоризонтална маркировка, ремонт и боядисване на парапет. Предвижда се реконструкция на кръстовище и изграждане на съоръжения при кръстовище на ул.„Христо Ботев” и ул.„Александър Стамболийски”, както и реконструкция и изграждане на кръгово кръстовище пред Многопрофилна болница за активно лечение в гр.Разлог, където се пресичат улиците „Черна река”, „Опълченска” и „Св.Св. Кирил и Методий”. На всички новоизградени кръстовища ще бъде поставено енергоспестяващо улично осветление.

            Чрез предвидените реконструкции ще се подобри значително организацията на движението и ще се гарантира в по-голяма степен сигурността на преминаващите транспортни средства и пешеходци. Значително ще се подобрят условията за живот и придвижване на местното население.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.