Проект Internet of Things as a policy instrument for the city change

Наименование на проекта: Internet of Things as a policy instrument for the city change
Акроним на проекта: IoTXchange

Източник на финансиране: Програма за междурегионално сътрудничество URBACT III, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие

Водещ партньор: Община Фундао, Португалия

Проектни партньори: Агломерация Nevers (Франция), Община Ange (Швеция), Академия Abo (Финландия), Община Dodoni (Гърция), Община Jelgava (Латвия), Община Kezmarok (Словакия), Община Разлог (България);

Общ бюджет на проекта: 744 166,92 евро
Продължителност: 33 месеца

IoTXchange насърчава създаването на мрежа от европейски градове, ангажирани с разработването на Интегриран план за действие, базирани на решенията на „Интернет на нещата“ (Internet of Things) за повишаване на качеството на живот в малките и средни градове в ЕС.
Проектът е насочен към новата динамика на градовете и тенденциите на преконфигуриране на градските райони, които имат за цел да фокусират приоритетите си върху гражданите и бизнеса, създавайки по-голяма нужда от връзки и развитие на територията.

Проектът се изпълнява в две фази. Първата фаза е с продължителност 6 месеца и стартира на 2 септември 2019г. По време на изпълнението на първия етап на проекта бяха определени ключови и общи въпроси за всички партньори, които могат да бъдат решени чрез Интернет на нещата. Втората фаза на проекта, която е и съществената част от реалното изпълнение на проектните дейности, стартира на 7 май 2020г. По време на втория етап местните партньори ще бъдат включени чрез създаване на Местна инициативна група (Local Action Group), която ще разработи Местен план за действие (Local Action Plan). Местният план за действие е важен документ за утвърждаване на стратегия, имаща решаващо влияние върху определянето на приоритетите за териториално развитие.

Основните цели на проект IoTXchange са:
- Разработване на Интегриран план за действие на територията на всички партньори, който ще се ръководи от принципа за прилагането на „Интернет на нещата“ в градовете;
- Оптимизиране на трансфера и обмена на знания и споделяне на опит чрез мрежата от градове, създадена в рамките на проекта, както и уменията и знанията, получени чрез участието на URBACT събития;
- Ускорено приемане на нови дигитални технологии, които ще модернизират инфраструктурата и услугите на градовете;
- Създаване на благоприятна бизнес среда;

Проектът „IoTXchange“ се осъществява по програма URBACT III, по която са подадени 62 предложения от 525 партньори от 29 държави. Методологията URBACT, основана на транснационалното сътрудничество между градовете и местните групи предлага условия за разработване на интегрирани планове за действие, които да насочват участниците в ерата на дигитална трансформация.
На 7 май 2020г. 23 проекта получиха одобрени от Комитета за наблюдение на URBACT за изпълнение на етап 2, един от тях е „IoTXchange“.

Брошура:

Видеоклипове за проекта в Youtube:

IoTXchange kick-off meeting - Fundão
https://www.youtube.com/watch?v=SIx0Z0baGMc&t=190s
IoTXchange kick-off was in Fundão, bettwen 14th-16th october, with representatives from the 8 european partners.

IoTXchange PHASE1 FINAL MEETING
https://www.youtube.com/watch?v=pITGgR9ddhQ
IoTXchange is an Urbact project working on the development of digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions, with the purpose of increasing the quality of life in small and medium cities of the European Union. IoTXchange phase 1 final meeting was is Vaasa (Finland) from 17 to 20 february 2020, hosted by the project partner Åbo Akademi University. All other partners were there: the municipalities of Fundão (Portugal), Razlog (Bulgaria), Dodoni (Greece), Nevers (France), Jelgava (Latvia), Ånge (Sweden) and Ke?marok (Slovakia) and the Finnish university Åbo Akademi. Phase 1 began in September 2019. Phase 2 (approved on may 7 2020) will be completed by August 2022.

SIIViM2020_ International Summit on Innovation in Median Cities _ Nevers (France)
https://www.youtube.com/watch?v=mIQ2UyGnHps
IoTXchange partner Nevers Agglomération presents its first phygital event of the median cities, where elected officials from all over the world will meet to discuss the future of their territory. It will take on unprecedented strength and significance, commensurate with the health crisis that has hit the world since early 2020. Imagined by Nevers Agglomeration and the Quebec city of Shawinigan, with the aim of promoting economic cooperation between cities and median territories of France and the whole world, the SIIViM has acquired all its legitimacy by demonstrating that the concept of "smart city" and streamlined thanks to innovations, is not just reserved for metropolitan areas.

logo_IoT.jpg

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.