Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог

Untitled-1_copy.jpg

Проект BG05M9OP001-2.101-0123-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог”

Обща стойност: 125 895,00 лв., от които
107 010,75лв. европейско и
18 884,25лв. национално съфинансиране.

Община Разлог изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог” съгласно подписан договор на 01.06.2020 г. по процедура №BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Договор № BG05M9OP001-2.101-0123-C01
Бенефициент: Община Разлог
Наименование на проекта: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог “
Обща стойност на проекта: 125 895,00 лв.,
Продължителност на проекта: 10 месеца

Начало на проекта: 16.03.2020г. Край на проекта: 31.12.2020г.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.