Сряда, 24 Август 2022

Съобщение за закупуването на стояща дървесина на корен от физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.6 от НУРВИДГТ Избрана

ТП „Държавно горско стопанство Разлог" гр. Разлог Ви уведомява, че считано от 26.08.2022г. закупуването на стояща дървесина на корен от физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.6 от НУРВИДГТ (съгласно който лицата сами добиват съответните количества строителна дървесина и/или дърва за огрев в горските територии държавна и общинска собственост), ще се осъществява след издаване на Позволително за закупуване на дървесина по реда на чл.71 от НУРВИДГТ от старши лесничея на ГСУ „Разлог" инж. Васил Кирянов /или съответния служител на ТП „ДГС-Разлог" оторизиран да го замества/ всеки понеделник и петък от 9,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Разлог" гр. Разлог /1-ви етаж, работна стая на ГСУ „Разлог"/.

Прочетена 68 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.