Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Разлог:

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

обн. ДВ. бр. 22 от 18 март 2022 г.

 

1. Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв. 
2 .Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.
3 .Разход за тонер за едностранно отпечатване А4 - 1 стр. - 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване А3 - 1 стр. - 0,04 лв.
5. CD диск 700МВ - 1 бр. - 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ - 1 бр. - 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ - 1 бр. - 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB - 1бр. - 3,46 лв. 

9. USB флаш памет 8 GB - 1бр. -  5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB - 1бр. -  7,93 лв.
11 USB флаш памет 32 GB - 1бр. - 9,47 лв.


Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.