Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък върху наследствата:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Патентен данък:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Други данъци:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Такса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Административни услуги
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 28 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.