Долно Драглище

Кмет на с. Долно Драглище

Лиляна  Боянова 

тел:0887484813

"Рила е красива планина

Драглища е в нейните поля,

а от среща Пирин наблюдава

и на Драглище се възхищава

от Родопи слънцето изгрява

и на Драглище лъчи дарява."

Местоположение:

Долно Драглище се намира в Разложката котловина между Рила, Пирин и Родопи, на 810 м. надморска височина, в Средиземноморският регион ( 41,56 с.ш. и 23,31 и.д. ).Тук климатът е умерен, зимата е мека и снежна, има прохладна пролет и есен, слънчево и топло лято. Селото се намира на :

-       11 км от гр. Разлог

-       11 км от гр. Банско

-       16 км от Парка за танцуващи  мечки гр. Белица

-       5 км от с. Баня

-       180 км от гр. София

-       160 км от гр. Пловдив

Население: 650 души

Личности родени в с. Долно Драглище

Георги Докторов – български революционер , участвал в Кресненско-Разложкото въстание.

Георги Караджов - български революционер.

Георги Чолаков – българск революционер , делегат от Разложко на събранието в Оборище през 1876 г.

Лазар Нишков -  български революционер и военен деец , участвал в Балканската война през 1912 година

Михаил Нишков - българск революционер.

Никола Попиванов - българск революционер , в Илинденско-Преображенското въстание. 

Серафим Боянов – български фолклорист ,  участник в Сръбско – Българската война  от 1885 г.

Сава Докторов -  български революционер , участва в Кресненско-Разложкото въстание.

Исторически данни

Село Долно Драглище е с богата история , свързана с борбите в Разложко за национално освобождение и независима България. 120 души от с. Долно Драглище участват при подготовката на Априлското въстание през 1876 г.  Местното население участва в известното в историята Кресненско – Разложко въстание (1878 – 1879 г.).  В Илинденско - Преображенското въстание през 1903 г. взимат участие 29 души от селото. 12 души участват в Септемврийското въстание от 1923 г.

Инфраструктура:

Селото е с добре изградена инфраструктура,  с добро водоснабдяване и канализация. Има всички видове комуникации.  Четвъртокласен път свързва селото с курортните местности в Югозападният дял на Рила - „Титевица”,  „Равните мочури”, „Семково” и с уютната долина „Динков дол „ (планинската част от землището на Долно Драглище, граничеща с резервата „ Парангалица” ) и Парка за танцуващи мечки -  „Четири лапи ”, изграден в съседната община Белица. Има изградени детски площадки, оформен парк и търговски обекти.

Културно наследство :

В селото има две православни черкви - „Св. Богородица”, строена през XVI в.  и „Св. Димитър”, построена през 1835 г.. Църквата „Св. Димитър” е включена в Списъка на паметниците от Национално значение СОУПК от 17.V. 1978 г. Ценност в нея представляват стенописите на Тетевенската школа – Досю Коюв.  От дарители през 1996 г. в местността „Св. Илия” е построен параклис „Св. Пророк  Илия”, през 2005 г. е построен параклис „Св. Троица”. На територията на селото в наши дни се строи нов православен храм „Св. Яна и Яким”.

Социални дейности

През 1963 г. в с. Долно Драглище е построен Здравен дом и в последствие открит Дом за възрастни с физически увреждания „Св.  Панталеймон ”. Похвално е с добронамереното и хуманно отношение на местното население към хора настанени в дома. Материалната база и обслужването са  на високо ниво.Има изградено Защитено жилище. Защитеното жилище е приспособено към всички изисквания и спицифики за удобното и безопасно битуване на обитателите му.  През 2010 г. в селото е открит и Пенсионерски клуб, в който своето свободно време прекарват 120 пенсионери. Читалището в с. Долно Драглище е основано през 1927 г. с името „ Климент Охридски” от 1952 г. се преименува на  „ Георги Тончев”.

Образование:

През 1960 г. в съществуващото вече училище „Св. Св. Кирил и Методий” е открито Помощно училище – интернат за деца със специализирани образователни потребности  за нуждите на Благоевградски регион. Тук децата са на пълен пансион, има осигурен микробус за извозване на децата по домовете. В селото има целодневна детска градина „Радост” филиал към ОДЗ гр. Разлог, където се учат най – малките жители на село Долно Драглище. Децата от село Долно Драглище от  първи до осми клас посещават училището ОУ „Неофит Рилски”, намиращо се в с. Горно Драглище. За децата от селото има изградена детска площадка в центъра на селото.

Туризъм:

Красивата природа с изглед към Пирин, Рила и Родопите , интересните релефни възвишения около селото, обрасли с борови  гори, Националните паркове Пирин и Рила, достъпни за летен и зимен туризъм и спорт, правят с. Долно Драглище привлекателно за ценителите на естествената природна красота . Очарователна е красивата  панорамна  гледка и гостоприемство на хората от с. Долно Драглище

На територията на с. Долно Драглище има построен един хотел  - „Пирила”  и 4 къщи за гости „Росица Пешина”,  „Вила Бела” ,  „Слави и Таня”, „Тулилови”.

Традиции

Жителите на с. Долна Драглище ревностно пазят своята история, бит и култура, пресъздават и днес стародавни традиции и обичаи. Традиционни за селото са Християнските и някои предхристиянски празници и обичаи:

-       Богоявление ( Йорданов ден )

-      1-ви март ( Баба Марта )

-       3-ти март

-       Тодоров ден

-       Възкресение Христово (Великден)

-       Празник на моето село

-       Рождество Христово (Коледа)

-       Нова година .

-       Традиционно се  чества Международният ден на хората с увреждания.

Кметове на с. Долно Драглище от 1900 г. до 2012 г.

1. Хаджи Михаил Попхристов Висков

2. Никола Хаджиянков Караджов

3. Серафим Лазаров Калоянов

4. Никола Михайлов Тошков

5. Георги Николов Чолаков ( Сандрев )

6. Йордан Георгиев Боянов

7. Иван Ананиев Нишков

8. Никола Хаджиянков Караджов

9. Лазар Георгиев Чолаков

10. Никола Паталеов Калоянов

11.Никола Атанасов Чолаков ( Ламбуше )

12. Никола Паталеов Калоянов

13. Никола Иванов Попниколов

14. Йордан Георгиев Боянов

15. Никола Иванов Попниколов

16. Иван Янков Караджов

17. Васил Николов Попниколов

18. Благой Христов Попниколов

19. Йордан Павлев Тончев

20. Илия Георгиев Калоянов ( Гогата )

21. Иван Радонов Панджеров

22. Цветан Иванов Радонов

23. Серафим Лазаров Чолаков ( Дафин )

24. Йордан Кральов Караджов

25. Иван Георгиев Калоянов ( Йончов )

26. Никола Атанасов Говедаров

27. Кирил Георгиев Караджов ( Милков )

28. Димитър Ангелов Тошкив

29. Георги Филимонов Тошков

30. Владимир Асенов Чолаков

31. Лиляна Николова Боянова (от 1999г. до сега) 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.