От 1.1.2016г . в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е приета алинея 11 към чл. 87. С нея се създава възможност за целите на комплексното администратвно обслужване, усдостоверенията за…
1. К-ОА1.1 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други Срок на изпълнение - 14 дни Вътрешна административна услуга, извършвана от общинска администрация Разлог - Скица…
В заявлението се посочват: 1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт; 2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени…
Данък върху недвижимите имоти:Банкова сметка: BG63FINV91508413141314Код за вид плащане: 44 21 00Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис РазлогBIC код : FINVBGSF Данък върху превозните средства:Банкова сметка: BG63FINV91508413141314Код…
Хартата на клиента на Община Разлог залага съвременни и по-високи стандарти за качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата дейност. Мисията на Общинската администрация е да обслужва обществения…
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ:• Подавате писмено заявление /по образец/ за желаната административна услуга:- на гише -…
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.