Решения от  заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 30.11.2015 г.

Протокол № 3 от  заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 30.11.2015 г.

Решения от  заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 12.11.2015 г.

Протокол № 2 от  заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 12.11.2015 г.

Решения от  заседание на новоизбрания Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 06.11.2015 г.

Протокол № 1 от  заседание на новоизбрания Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на 06.11.2015 г.

 

Решения и протоколи на общински съвет мандат 2015г. - 2019 г.

Решения от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 14.09.2015 г.

Протокол № 9 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 14.09.2015 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.08.2015 г.

Протокол № 8 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.08.2015 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.07.2015 г.

Протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.07.2015 г.

Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 (продължение) от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 (продължение) от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 (продължение) от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 (продължение) от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.05.2015 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.05.2015 г.

Протокол № 1 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.01.2015 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.01.2015 г. 

 
----- Решения и протоколи 2014 година ------

Протокол № 11 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 18.12.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 18.12.2014 г. 

Протокол № 10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.11.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.11.2014 г.

Протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2014 г.

Протокол № 8 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.08.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.08.2014 г.

Протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 31.07.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 31.07.2014 г.

Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.06.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.06.2014 г.

Протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.05.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.05.2014г. 

Протокол № 4 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.04.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.04.2014г. 

Протокол № 3 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.03.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.03.2014г. 

Протокол № 2 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 14.02.2014 г.

Решения от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 14.02.2014г. 

Протокол № 1от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.01.2014 г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.01.2014г.

 

----- Решения и протоколи 2013 година ------

 

Протокол №13 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 19.12.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 19.12.2013г.

Протокол №12 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.11.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.11.2013г.

Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2013г.

Протокол №10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.09.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.09.2013г. 

Протокол №9 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 02.09.2013г.

Решения от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 02.09.2013г. 

Протокол №8 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 09.08.2013г.

Решения от редовно извънредно на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 09.08.2013г. 

Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.07.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.07.2013г. 

Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.06.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.06.2013г.

Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.05.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.05.2013г. 

Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.04.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.04.2013г. 

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.03.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.03.2013г.

Протокол №2 от извънаредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 07.03.2013г.

Решения от извънаредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 07.03.2013г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 18.02.2013г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 18.02.2013г. 

 

Протоколи и решения от заседания на Общински съвет Разлог, проведени през 2012г. 

Протокол №12 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 20.12.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 20.12.2012г. 

Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.12.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.12.2012г.

Протокол №10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.10.2012г. 

Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.10.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.10.2012г. 

Протокол №8от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.09.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.09.2012г. 

Протокол №7от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.07.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.07.2012г.

Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.06.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.06.2012г.

Върнато решение №101 на ОбС - Разлог за ново обсъждане. Изтегли тук.

Върнато решение №105 на ОбС - Разлог за ново обсъждане. Изтегли тук.

Върнато решение №106 на ОбС - Разлог за ново обсъждане. Изтегли тук.

Върнато решение №114 на ОбС - Разлог за ново обсъждане. Изтегли тук.

Протокол №5от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.05.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.05.2012г.

Протокол №4от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.04.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.04.2012г.

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29..03.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.03.2012г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 09.02.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 09.02.2012г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 12.01.2012г. 

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 12.01.2012г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 08.12.2011г.

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 08.12.2011г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 11.11.2011г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 11.11.2011г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.11.2011г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.11.2011г.

Протоколи и решения взети от ОбС - Разлог мандат 2007-2011г.

Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 19,09.2011г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 19,09.2011г.

Протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.07.2011г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.07.2011г.

Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.06.2011г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 30.06.2011г.

Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.05.2011г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 26.05.2011г.

Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.04.2011г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.04.2011г.

Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 31.03.2011г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 31.03.2011г.

Протокол №3 от извънаредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, и Общински съвет - гр. Банско проведено на 21.02.2011г.

Решения от извънаредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, и Общински съвет - гр. Банско проведено на 21.02.2011г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.02.2011г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 03.02.2011г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.01.2011г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.01.2011г.

Протокол №10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 22.12.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 22.12.2010г.

Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.11.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 25.11.2010г.

Заповед на Областния управител на област с административен център Благоевград № ОА-АК - 847/11.11.2010г.

Протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.10.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.10.2010г.

Протокол от проведено публично обсъждане на 22.10.2010г.

Заповед на Областния управител на област с администратвен център Благоевград № ОА-АК-638/08.10.2010

Заповед на Областния управител на  област с административен център Благоевград № ОА-АК-639/08.10.2010

Заповед на Областния управител на област с административен център Благоевград № ОА-АК-640/08.10.2010

Заповед на Областния управител на област с административен център Благоевград № ОА-АК-644/08.10.2010

Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 23.09.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 23.09.2010г.

Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.07.2010г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 29.07.2010г.

Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.06.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 24.06.2010г.

Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.04.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.04.2010г.

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25.03.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25.03.2010г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25.02.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25.02.2010г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.01.2010г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.01.2010г.

Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.12.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.12.2009г.

Протокол №10 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.11.2009г.

 Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.11.2009г.

 Протокол №9 от редовното заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.10.2009г.  

 Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.10.2009г.

 Протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 24.09.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 24.09.2009г.

Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.08.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.08.2009г.

Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 23.07.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 23.07.2009г.

Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2009г.

Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 08.05.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 08.05.2009г.

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.03.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.03.2009г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.02.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.02.2009г.

Протокол №1 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.01.2009г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 29.01.2009г. 
Протокол №13 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 11.12.2008г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 11.12.2008г.

Протокол №12 от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.10.2008г.

Решения от редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.10.2008г.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.