Справки-декларации по чл. 116, ал.4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти


За да използвате електронната услуга посетете сайта на адрес: https://melia.uslugi.io/pub/pages/templates/main.jsf?mun=5108

Изисквания за ползване на услугата:
Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.